Rehtorin Pätevyys

Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em.

jolla on 2 momentissa mainittu pätevyys, yllä oleva tehtäväkohtainen palkka on 6 % korkeampi. 4 § Opettajan työaika (voimaan 1.8.2020) Vaihtoehto 1

Tietoa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan uutisista, ilmiöistä ja tapahtumista sekä merkittävimmistä valtakunnallisista ja maailmanlaajuisista aiheista.

Viro Kylpylä Yle Teksti Tv 235 NHL-joukkue Florida Panthers varasi 19-vuotiaan Anton Lundellin 12. vuorolla. HIFK:n keskushyökkääjä Anton Lundell varattiin. Yle Teksti-TV | PL 77, 00024 Yleisradio | Puh. +358 9 1480 5190 | Sähköposti: [email protected] Vastaavat. Yle Teksti-TV | PL 77, 00024 Yleisradio | Puh. +358 9 1480 5190 | Sähköposti: [email protected] Vastaavat. Positiivinen Pedagogiikka Positiivinen

Rehtorin työ vaatii esimiesosaamista, pedagogista osaamista ja kiinnostusta työyhteisön hyvinvointia kohtaan. Rehtorilta edellytetään kyseisen koulumuodon opettajan pätevyys. Peruskoulujen ja lukioiden rehtoreilla on lähes aina opetustunteja, joiden määrä vaihtelee koulun koon mukaan.

Perinteikäs opisto sai rehtorin Panssariprikaatista: "Täältä avautuu varma reitti yliopistoon ja työelämään" Kun Panssariprikaatin komentaja ryhtyy johtamaan kansanopistoa, muuttuuko meno armeijan malliseksi? –Siviilissä ei johdeta niin kuin sotaväessä, toteaa kesäkuun alussa.

Viranhaltijalta edellytetään rehtorin pätevyys. Koululle tulee nimetä myös vararehtori. 2. Kirkonkulman koululle tulee johtajaopettaja, jolle sovitaan tietyt tehtäväkokonaisuudet, esimerkiksi lukujärjestysten laadinta, koulukyytijärjestelyt, sijaisten hankinta, lähiesimiestehtävät sekä talousarvion laadinta ja.

Tieteellinen pätevyys. Yliopistolain (558/2009) 89 §.

(Rehtorin päätös 214/2010.) Dosentin arvo ei muodosta työsuhdetta yliopistoon, eikä dosentilla ole pelkän arvon perusteella oikeutta opettaa yliopistossa tai saada mitään henkilöstölle kuuluvia etuja.

Luukkainen (2004, 27) on kiteyttänyt kompetenssin tarkoittavan samaa kuin pätevyys, eli työntekijän valmiuksia, kykyjä ja ominaisuuksia suoriutua tietyistä tehtävistä. Matinheikki-.

Rehtorin rooli erityisopettajan ammatillisen kompetenssin kehityksessä . Yliopisto.

Pätevyys ja kouluttautuminen Rehtorin työhön vaadittavat opinnot ja työkokemus on listattu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (1998/986). Asetuksen kolmannen pykälän ensimmäisessä momentissa sanotaan, että rehtoriksi on kelpoinen henkilö,

Siirtymäsäännös takaa, että ne, joilla oli vuonna 1998 pätevyys rehtorin virkaan, ovat edelleen muodollisesti päteviä. Taiteen ammattiopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä pätevyysvaatimukset ovat hieman löysempiä.

Janne Suuronen Viro Kylpylä Yle Teksti Tv 235 NHL-joukkue Florida Panthers varasi 19-vuotiaan Anton Lundellin 12. vuorolla. HIFK:n keskushyökkääjä Anton Lundell varattiin. Yle Teksti-TV | PL 77, 00024 Yleisradio | Puh. +358 9 1480 5190 | Sähköposti: [email protected] Vastaavat. Yle Teksti-TV | PL 77, 00024 Yleisradio | Puh. +358 9 1480 5190 | Sähköposti: [email protected] Vastaavat. Positiivinen
Dna Prepaid Netti Perhaps the new 29-inch Reign was modified just slightly with a slacker seat and head tube angle from the previous model year. Not. Hanna Arvela Hanna Arvela (b. 1981) works currently mainly with video, but her background is in comics, illustration and graphic design. She graduated Master of arts from Aalto university, studying visual culture

rehtorin tehtävissä voi toimia henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, opettajan pätevyys johtamaltaan koulutusasteelta, tarvittava työkokemus opet- tajan työtehtävistä sekä riittävä opetushallinnollinen kokemus, joka täyttyy ase-

Posted in Yle 1 Uutiset.